Nhang trầm hương tự nhiên 100 cây

Giá bán 200,000– Nhang trầm hương có chân dùng để thắp ban thờ
– Nhang sạch không dùng hóa chất
– Số lượng: 100 cây