Nhang trầm hương 48 khoanh

Giá bán 500,000– Nhang trầm hương dùng để thắp ban thờ hoặc thưởng trầm
– Số lượng: 48 Khoanh
– Thời gian cháy 1 khoanh: 2 tiếng ( Tùy môi trường)
– Nhang sạch 100%, không dùng hóa chất.