Trầm banh indo vip

SKU:

8,000,000 7,000,000

Vòng trầm hương Việt nam

  • Mùi thơm sống
  • Tinh dầu nhiều
  • Thơm bền vĩnh viễn
  • Bảo hành mùi trọn đời