Trầm Hương tự nhiên cao cấp !

Giá bán 12,000,000* Vòng trầm hương tự nhiên cao cấp
* Trầm hương tự nhiên 100%, mùi hương thơm chuẩn tự nhiên
* Sản phẩm được bảo hành và cam kết 100% tự nhiên tại Showroom