Trầm hương cao cấp – 12li (Sớ cá ngừ)

Giá bán 26,000,000