Trầm Hương 108 cao cấp tự nhiên

Giá bán 24,000,000Vòng trầm hương tự nhiên 108 -6li cao cấp

Sản phẩm cao cấp 108 hạt mùi hương thơm sống mạnh

Chuẩn tự nhiên 100%