Nhang trầm cao cấp !

Giá bán 1,000,000– Nhang trầm hương cao cấp loại 1
– Số lượng: 10  Khoanh
– Thời gian cháy 1 khoanh: 2 tiếng ( Tùy môi trường)
– Nhang sạch 100%, không dùng hóa chất.