Nhang trầm hương không chân

Giá bán 350,000



Nhang trầm hương tự nhiên không chân
– Đựng trong ống gỗ sang trọng
– Mùi hương trầm tự nhiên, không hóa chất
– Dùng thắp ban thờ, ngồi thiền hoặc thưởng trầm
– Sản phẩm sạch dùng trong môi trường máy lạnh